UNDER UDARBEJDELSE

VELKOMMEN TIL RIPTIDES

BLAAVANDSHUK ESPORT

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Vi indkalder hermed til vores ordinære generalforsamling d. 27/2-18 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Ønskes der noget behandlet skal det være modtaget af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Mandag 12/2-18 kl. 16:10

TANKER BAG RIPTIDES

Formålet med Riptides er, at skabe et fællesskab, en fane, som vi alle kan se os under.

Der vil, ud over "spille tid" ved pc'erne også være stor fokus på motion, kostvejledning, gensidig respekt, og fællesskab.

I samarbejde med Sportsparken, har vi rig mulighed for at komme igennem alle ovenstående fokuspunkter og give alle vores medlemmer de bedste forhold, til at blive bedre Esports gamere.

HVAD TILBYDER VI

I Riptides tilbyder vi et professionelt ledelsesteam, en bestyrelse der brænder for Esport og en trænerstab, der alle har været med i toppen af dansk Esport.

I samarbejde med Sportsparken, er der rig mulighed for motion, kostvejledning, social "leg" og meget mere.

Riptides tilbyder træning i optimale rammer til at talent kan blive udviklet.

KLUBREGLER

Ophold i Blaavandshuk Esports lokaler:

•                          Alt andet kost end vand, er ikke tilladt ved pc'erne uden instruktørens accept.

•                          Det er strengt forbudt at ændre på netværks installation

•                          Der henvises til almindelig omtanke når IT udstyret bruges.

•                          Forårsager man skade på IT udstyr som følger af uhensigtsmæssig brug, vil der kunne stilles krav om erstatning.

Det er ikke tilladt at spise andet end det instruktører/undervisere stiller til rådighed i Esports lokalet. Dette er for at undgå eventuelle uheld med drikke/madvare og IT udstyr og samtidigt er det op til Instruktøren at fastsættes om der må spises under undervisningen.

Det er strengt forbudt for ALLE, at ændre på netværks installationen!

Der henvises til almindelig omtanke når IT udstyret bruges. Oplever vi skader på IT udstyr som følger af uhensigtsmæssig brug, vil der kunne stilles krav om erstatning.

Man er meget velkommen til at medbringe eget udstyr, som headset, mus og tastetur.

OPFØRELSE

Man behandler hinanden ordentlig til hver en tid – både i og udenfor klubben.

•                          Man snakker ordentligt til hinanden – Ingen “flaming”/”rage”, osv.

•                          Man viser respekt overfor hinanden, såvel holdkammerater som modstandere.

•                          Man diskriminere ikke hinanden.

•                          Snyd tolereres under ingen omstændigheder i klubben.

Det forventes at alle medlemmer behandler hinanden ordentligt, både i og udenfor klubben. Dette gælder også når der spilles online, hjemmefra.

Der er nultolerance for diskrimination af køn, udseende, religion eller andre overbevisninger. Overholdes dette ikke, er det grund til permanent udelukkelse af klubben.

Vi vil ikke acceptere “flaming/rage” i spil, på hverken medspillere eller modstandere. Der vil gives advarsler fra instruktører for dette, og gentages det kan det tages op med bestyrelsen og en eventuelt udelukkelse kan finde sted.

Snyd i klubbens lokaler er grund til permanent udelukkelse af klubben. Bliver et medlem taget i at snyde hjemmefra, vil det have konsekvenser for deltagelse i events, men ikke nødvendigvis i træningsaftener og dets lignende.

Respekt er nøglen til et sundt teamwork! Så vær bevidst om hvordan du opfører dig. Husk at dit humør og måden du kommunikere på påvirker andre. Sigt efter at være den bedste version af dig selv og mød andre med respekt, åbenhed og hjælpsomhed.

Som medlem hos Blaavandshuk Esport, accepterer man værdierne: Fællesskab - Samhørighed - Passion - Respekt.

MEDLEMSSKABER

BLIV MEDLEM

BESTYRELSE

MARTIN PETERSEN
FORMAND
TLF. NR. 29 27 12 67
BESRIPTIDES@GMAIL.COM

GLENN CONRADSEN
NÆSTFORMAND
BESRIPTIDES@GMAIL.COM

JESPER ANDERSEN
KASSERER
BESRIPTIDES@GMAIL.COM

FREDERIK KJELDSEN
SEKRETÆR
BESRIPTIDES@GMAIL.COM